Blogiarkistot

PUHDASVESI-RISTEILY

Puhdasvesi-risteily Suomen Puhdasvesi Yhtiöt toteuttaa yhteistyössä sidosryhmiensä kanssa Puhdasvesi-risteilyjä. Korona-pandemian vuoksi emme ole toteuttaneet risteilyjä vuosien 2020-2022 aikana. Viimeisin Suomen Puhdasvesi Yhtiöiden Puhdasvesi-risteily järjestettiin 13.-14.6.2019 Savonlinnassa. Puhdasvesi-risteily 2019 järjestettiin 13.-14.6.2019 Sokos Hotel Savonlinna Seurahuoneella ja Höyrylaiva S/S Paul Wahlilla. Mukaan

Julkaistu kohteessa Koulutus, Talousvesilaitosten koulutukset, Teollisuuden vesikoulutukset, Uima-allasyksiköiden koulutukset, Vesi-isännöinti, Vesihuoltolainsäädäntökoulutukset, Vesiosuuskuntien koulutukset, Vesityökortti-koulutukset, Yleinen Merkitty: , , , , , , , , , ,

Kenttälaboratorio vedenlaatuhäiriöiden selvityksen apuna

Usein vedenlaatuhäiriöiden syiden selvittäminen vaatii lisätiedon hankkimista veden laadullista ominaisuuksista. Tietyissä tilanteissa on laboratorioanalyyseja nopeampaa ja tehokkaampaan tehdä selvityksiä paikan päällä. Käytössämme olevalla kenttälaboratoriolaitteistolla voimme selvittää useita vedenlaatuparametrejä jo paikan päällä, jolloin tapa on hyvin kustannustehokas ja tiedot saadaan nopeasti.

Julkaistu kohteessa Yleinen

Vesiosuuskunnan perustaminen

Mietitkö vesiosuuskunnan perustamista ? Vesiosuuskunnan toiminnan käynnistäminen on usein kyläläisten yhteinen hanke, jota yritetään talkoovoimin kannustaa eteenpäin. Joka kylältä ei yleensä löydy valmista vesihuollon ja osuuskuntien ammattilaista. Aina ei kannata luottaa itsetekemiseen, vaan joissain tapauksissa ammattilaisen käyttäminen voi tuoda taloudellisia

Julkaistu kohteessa Vesi-isännöinti, Yleinen

Valvontatutkimusohjelma on talousveden laadunvalvonnan ohjeistus

Tarveydensuojelulainsäädäntö on määritellyt talousveden laadulle tietyt hygieeniset ja kemialliset vaatimukset, joiden täyttymisestä talousvettä toimittavan laitoksen tulee huolehtia. Laadunvalvonnan laitoskohtaiseksi ohjeitukseksi laaditaan valvontatutkimusohjelma. Valvontatutkimusohjelma laditaan yhteistyössä terveysdensuojeluviranomaisen kanssa ja se sisältää tiedot laitoksesta, sen raakavedestä, vedenkäsittelystä, verkostosta ja asiakaskunnasta. Valvontatutkimusohjelmassa määritellään

Julkaistu kohteessa Yleinen

Vesihuollon erityistilanteisiin varautuminen on osa vesihuollon riskien hallintaa

Vesihuollon erityistilanteisiin varautuminen on osa vesihuollon riskien hallintaa. Vesihuoltolainsäädäntö velvoittaa vesihuoltolaitoksia varautumaan erityistilanteisiin. Tämä tarkoittaa, että on tiedostettava etukäteen mitä mahdollisia häiriö- ja erityistilanteita omaa laitosta voi uhata, ja niiden toteutuessa osataan toimia mahdollisimman tehokkaasti ja oikein. Erityistilanteisiin varautuminen ei

Julkaistu kohteessa Yleinen

Vesilaitoksen selkeytyksen parantaminen

Selkeytinlamellien uusiminen on kannattavaa Vanhat selkeytinlamellit voivat aiheuttaa pahoja toimintahäiriöitä vedenpuhdistusprosessiin. Vesilaitosten selkeyttimien toimintaa voidaan parantaa asentamalla selkeyttimiin uudet ja tehokkaammat selkeytinlamellit. Mitoitamme ja asennamme TUBEdek -selkeytinlamelleja. Kaikki TUBEdek -lamellituotteet ovat helposti mitoitettavissa myös vanhoihin altaisiin. Vedenkäsittelyprosessi tehostuu Käyttämällä oikeinmitoitettuja

Julkaistu kohteessa Yleinen

Selvitämme toimintahäiriöt tiedonkeruujärjestelmällä

Tiedonkeruujärjestelmällämme olemme selvittäneet ja ratkaisseet monia vedenpuhdistusjärjestelmien toimintahäiriöitä. Tiedonkeruujärjestelmämme koostuu useista veden laatua mittaavista ja analysoivista kenttälähettimistä, kenttämittausyksiköstä sekä kannettavasta tietokoneesta. Suuret virtaushäiriöt selville Oheisessa kuvassa tiedonkeruujärjestelmä on kytketty mittaamaan ja rekisteröimään keskussairaalan juomavesiverkossa tapahtuvaa toimintahäiriötä. Mittatiedot voidaan tarvittaessa rekisteröidä

Julkaistu kohteessa Yleinen

Autamme säästämään energiaa

Suurin osa vesilaitosten ja uimahallien käyttämästä sähköenergiasta kuluu erilaisiin pumppausprosesseihin. Selvitämme energian hukan Suoritamme energiaselvityksen yhteydessä toimintapistemittauksia, joiden tarkoituksena on löytää vesilaitosten prosesseista mahdolliset energiaa hukkaavat pumput ja laitteet. Hyödynnämme laajakäyttöistä kenttäolosuhteisiin suunniteltua tiedonkeruujärjestelmäämme mahdollisimman tarkan ja kustannustehokkaan mittaustiedon saamiseksi.

Julkaistu kohteessa Yleinen Merkitty: , ,