Missä kunnossa suodatusmassat ovat?

Näytteenotto massasta
Näytteenotto massasta

Monessa vedenkäsittelyprosessissa on käytössä erilaisia suodatusmassoja. Vedenpuhdistuksessa hyödynnetään kvartsihiekkaa, antratsiittia, aktiivihiiltä sekä monia muita erikoiskäyttöön tarkoitettuja suodatusmassoja. Happamuuden poistoon voidaan käyttää taas eri tyyppisiä neutralointimassoja. Suolanpoistossa esimerkiksi voimalaitoksilla käytetään suodattimissa kationi- ja anioni-ionivaihtohartseja.

Kaikki suodatusmassat kuluvat käytössä ohivirtaavan veden vaikutuksesta. Suodatusmassat saattavat myös tukkeutua palautumattomasti. Siksi suodatusmassat tulee vaihtaa suunnitelmallisesti ja riittävän ajoissa. Näin turvataan vedenkäsittelyprosessin toimivuus.

Käyttämätön massa
Käyttämätön massa
Likainen massa
Likainen massa

Milloin olette viimeksi vaihtaneet tai uudistaneet vedenkäsittelyprosessin suodatusmassat?
Missä kunnossa käytössä olevat suodatusmassat ovat?
Milloin suodatusmassat kannattaa vaihtaa?
Näihin antaa vastaukset Suomen Puhdasvesi Yhtiöt Oy:n suodatusmassojen kuntoarvio.

Vaihda suodatusmassat todetun tarpeen mukaan

Suodatusmassojen kuntoarviossa asiantuntijamme tarkastavat vedenkäsittelyprosessin ja ottavat kenttätyön yhteydessä kohteen vedenkäsittelyjärjestelmistä massanäytteet, jotka tutkitaan ja arvioidaan laboratoriossamme. Tarvittaessa suodatusmassoille tehdään testipesuja. Massat voidaan myös tarkkuusseuloa, jotta haitallisesti vedenpuhdistusprosessiin vaikuttavien loppuun kuluneitten suodatusmassapartikkeleiden määrä saadaan tarkemmin selville. Stereomikroskooppitarkastelu antaa konkreettisen kuvan käytössä olleiden suodatusmassojen todellisesta käyttökunnosta. Arvioitavan massanäyte-erän kuntoa verrataan ominaisuuksiltaan käyttämättömään suodatusmassaan.

Simo Heininen
Vesihuoltoalan asiantuntija