Vesilaitoksen selkeytyksen parantaminen

Selkeytinlamellien uusiminen on kannattavaa

Vanhat selkeytinlamellit voivat aiheuttaa pahoja toimintahäiriöitä vedenpuhdistusprosessiin.

vanhatlamellit_01_pienivanhatlamellit_03_pieni

Vesilaitosten selkeyttimien toimintaa voidaan parantaa asentamalla selkeyttimiin uudet ja tehokkaammat selkeytinlamellit. Mitoitamme ja asennamme TUBEdek -selkeytinlamelleja. Kaikki TUBEdek -lamellituotteet ovat helposti mitoitettavissa myös vanhoihin altaisiin.

Lamelli_01lamelli_02

Vedenkäsittelyprosessi tehostuu

Käyttämällä oikeinmitoitettuja ja ammattimaisesti asennettuja lamellielementtejä, selkeyttimen käsittelypinta-ala moninkertaistuu. Joissain tapauksissa voidaan tehokkaampien , nykyaikaisten lamellien asentamisella välttää suuren rakennustekniset muutokset vesilaitoksella. TUBEdek lamellien valmistustekniikka mahdollistaa hyvin monimuotoisten selkeytinaltaiden hyödyntämisen. Lamellien mitoitus on tärkeä vaihe. Mitoituksessa tehdyt virheet vaikeuttavat lamellien asentamista ja aiheuttavat vajaatehoisuutta vedenkäsittelyprosessissa.

Elementtitoimitus helpottaa asentamista

uusialamelleja_01_pieni

Lamellielementit toimitetaan mitoituksen perusteella määrämittaisina, helposti käsiteltävinä elementteinä. Oikein suoritettu elementtijako helpottaa lamellien asentamista vaikeisiinkin asennuspaikkoihin.

Varma tuentamekanismi

Lamellien tuenta on hoidettu haponkestävillä tuentajärjestelmällä, jolloin korroosion vaara ja lamellielementtien rikkoontuminen on vähäisempää ja lietteen poistaminen helpompaa

Korkeatasoinen materiaali soveltuu käytettäväksi talousvesiprosesseihin.

TUBEdek® elementit juomavesiprosesseissa on valmistettu PP –muovista, joka ei kerää vettä ja epäpuhtauksia rakeenteeseen. Lamellien pinnat pysyvät kunnossa pidempään ja selkeyttimen puhdistuskyky paranee.

Kysy tarjous ja lisätietoa!