Toimintahäiriöt

Suomen Puhdasvesi Yhtiöt Oy
Simo Heininen
vedenkäsittelyn asiantuntija
puh. 040 5673 956
simo.heininen@puhdasvesi.fi

Selvitämme toimintahäiriöt tiedonkeruujärjestelmällä

Tiedonkeruujärjestelmällämme olemme selvittäneet ja ratkaisseet monia vedenpuhdistusjärjestelmien toimintahäiriöitä. Tiedonkeruujärjestelmämme koostuu useista veden laatua mittaavista ja analysoivista kenttälähettimistä, kenttämittausyksiköstä, tiedonsiirtojärjestelmästä (langaton) sekä valvomon tietokoneesta.

Suuret virtaushäiriöt selville

Oheisessa kuvassa tiedonkeruujärjestelmä on kytketty mittaamaan ja rekisteröimään keskussairaalan juomavesiverkossa tapahtuvaa toimintahäiriötä. Mittatiedot voidaan tarvittaessa rekisteröidä jopa 1 sekunnin tarkkuudella.

Turhat laiterikot kuriin

Asiakkaan käänteisosmoosilaitteissa oleva erikoispumppu rikkoontui useasti vuoden aikana. Pumppu jouduttiin lähettämään aina tehtaalle kunnostettavaksi, koska Suomessa ei ollut erikoispumppuun soveltuvaa huoltolaitteistoa. Prosessihäiriö selvitettiin mittaamalla tiedonkeruujärjestelmällä korkeapainepumpun imu- ja painetilan muutoksia sekunnin tarkkuudella. Pumpun vaurioitumisen syyksi selvisi mittaustulosten perusteella pumppua ohjaavassa logiikassa ollut ohjelmointivika, joka ohjasi käynnistys- ja pysäytysvaiheessa pumppua virheellisesti.  Tiedonkeruupalvelu säästi vuodessa yli 6.000 EUR kunnossapitokuluja.

Vapaan kloorin mittauslaitteissa on eroja

Uimahallin allasveden virheellinen klooripitoisuus voi johtua vajavaisesti toimivasta vapaan kloorin mittausjärjestelmästä. Tiedonkeruujärjestelmällä voidaan valvoa uima-allasveden klooripitoisuutta tarkennetusti useamman vuorokauden ajan ja selvittää syy allasveden heikkoon laatuun.

vapaan-kloorin-mittaus_small

Suurien käyttövesiverkostojen legionella-riskit vaivattomasti

Suurien kiinteistöjen (sairaalat, hotellit, kylpylät) käyttövesiverkostojen legionella-riskiarvioinnit edellyttävät käyttövesipisteiden lämpötilamittauksia. Siirrettävällä mittausjärjestelmällä voidaan verkoston virtauksia sekä lämpötiloja seurata ja rekisteröidä miehittämättömästi. Verkostojen virtausten ja lämpötilojen muutokset saadaan helpommin kirjattua ja mahdollisiin verkostojen korjaustöihin päästään nopeammin ja pienemmillä kustannuksilla.

legionella-bakteeri
Tiedonkeruu Lämpötilamittaukset

Vuokra-antureita tarjolla

Joskus asiakkaan vedenkäsittelyprosessissa ei ole riittävästi mitta-antureita toimintahäiriöiden selvittämiseen. Vuokra-anturipalvelussamme on tarjolla useimpia vedenlaatuun tai määrään liittyviä antureita ja mittainstrumentteja.

Vuokra-antureita:

  • painelähettimet
  • virtauslähettimet (myös erityisen pienille virtausmäärille esim. 200 ml/min)
  • lämpötilalähettimet
  • pH-mittarit
  • vapaan kloorin mittarit

Kysy lisää:
Simo Heininen
vedenkäsittelyn asiantuntija
puh. 040 5673 956
simo.heininen@puhdasvesi.fi