vesijärjestelmien desinfiointi

Legionellahavaintojen lisääntymisen myötä on käynyt selville että legionellan torjunnassa keskitytään vain muutamaan tekniseen seikkaan, eikä tarkastella vesijärjestelmän kokonaisuutta. Veden lämpötila ja veden juoksuttaminen auttavat toki, mutta ne eivät kaikissa tapauksissa ratkaise legionella ongelmaa pysyvästi. Vesihygieninen epätasapaino on useasti useamman onnettoman yhteensattuman summa. Olemme eliminoineet eri vesijärjestelmistä legionellan lisäksi niin sädesieniä ja muita vesijärjestelmiä tai veden […]

Legionella ei ole helppo nakki – vesihygienia-ammattilaisen pohdintoja Suomen legionellatilanteesta Read More »

kaivojen kunnostus

Suomessa vedenhankinta tapahtuu useimmiten erilaisten kaivorakenteiden avulla. Yleisempiä kaivotyyppejä ovat vesirengaskaivo (kuilukaivo), siiviläputkikaivo sekä porakaivo. EU:n vesitilastojen mukaan kaivojemme vedet ovat usein happamia ja niissä saattaa esiintyä myös terveydelle vaarallisia yhdisteitä. Siksi säännöllinen veden laadun seuraaminen vesinäytteiden avulla auttaa kaivon haltijaa varautumaan mahdollisiin kaivon huolto- ja kunnostustarpeisiin. Usean kaivon veden laatu saattaa heikentyä esimerkiksi sade-

Varmista talousveden laatu – muista kaivon kunnostus Read More »