Kenttälaboratorio

Suomen Puhdasvesi Yhtiöt Oy
Simo Heininen
vedenkäsittelyn asiantuntija
puh. 040 5673 956
simo.heininen@puhdasvesi.fi

Kenttälaboratorio vedenlaatuhäiriöiden selvityksen apuna

Usein vedenlaatuhäiriöiden syiden selvittäminen vaatii lisätiedon hankkimista veden laadullista ominaisuuksista. Tietyissä tilanteissa on laboratorioanalyyseja nopeampaa ja tehokkaampaan tehdä selvityksiä paikan päällä.

Käytössämme olevalla kenttälaboratoriolaitteistolla voimme selvittää useita vedenlaatuparametrejä jo paikan päällä, jolloin tapa on hyvin kustannustehokas ja tiedot saadaan nopeasti.

Erään vesilaitoksen vedenottamolla oli vedessä koholla olleita mangaanipitoisuuksia ja käyttäjien hanavedessä esiintyi haitallisesti mangaanisakkaa. Kenttälaboratoriota hyödyntäen saatiin nopeasti selvitettyä kaivon tilanne, sinne kertyneen pohjalietteen esiintyminen ja laatu sekä verkostoon johdettavan veden ominaisuuksia mangaaanin sakkautumisen kannalta. Yhdessä työpäivässä saatiin selvitettyä ongelman todelliseksi syyksi raakavedessä esiintyvän liuenneen mangaanin saostumisen verkostoon tiettyjen vedenlaadullisten ominaisuuksien vuoksi. Vuosikausia jatkunut tilanne oli kyllästänyt verkoston mangaanisakalla. Kaivoon kertyneellä lietteellä ei ollut osuutta asiaan, vaan ratkaisuna oli mangaaninpoiston aloittaminen ja verkoston puhdistus.

Kysy lisää:
Simo Heininen
vedenkäsittelyn asiantuntija
puh. 040 5673 956
simo.heininen@puhdasvesi.fi