Vesiosuuskunnan perustaminen

Mietitkö vesiosuuskunnan perustamista ?

Vesiosuuskunnan toiminnan käynnistäminen on usein kyläläisten yhteinen hanke, jota yritetään talkoovoimin kannustaa eteenpäin. Joka kylältä ei yleensä löydy valmista vesihuollon ja osuuskuntien ammattilaista. Aina ei kannata luottaa itsetekemiseen, vaan joissain tapauksissa ammattilaisen käyttäminen voi tuoda taloudellisia hyötyjä, välttää karikot ja monen henkilön itseopiskelun tarpeen. Osuuskunta tulee perustettua oikeaoppisesti ja alkuvaiheesta lähtien koko tuleva elinkaari huomioiden.

Suoritamme seuraavia vesiosuuskunnan perustamiseen liittyviä toimeksiantoja:

1.Esisuunnittelu

– vesihuoltotarpeen selvittäminen, talousveden ja jäteveden osalle tarvittaessa erillisinä
– tarvekartoituksen suorittaminen

2.Vesiosuuskunnan/vesiyhtymän/osakeyhtiön/avoimen yhtiön perustaminen

– toimintaryhmän kokoaminen tarvekartoituksen perusteella
– lainopilliset perustamistyöt
– yhteydenpito kuntaan , toiminta-alueen vahvistamiseksi

3.Yleissuunnitelman laatiminen
– suunnitelmaselostuksen laatiminen
– mahdollisten vaihtoehtojen selvittäminen ja raportointi
– toiminta-alueen yleiskartan laadinta ( toiminta-alueen vahvistamiseksi)
– suunnitelmakartan laadinta
– käyttö- ja huoltokustannusarvion laadinta

4.Rahoitussuunnittelu ja Rahoitusjärjestelyt

– toteutusbudjetin laadinta
– käyttötalouden suunnittelu
– rahoitusvaihtoehtojen selvittäminen
– rahoitusehdotuksen laadinta ja hyväksyttäminen
– rahoituksen toteutumisen seuranta ja raportointi

5.Rakennussuunnittelu
– yleiskartan (toiminta-aluekartan) laadinta ja hyväksyttäminen
– suunnitelmakarttojen laadinta
– kaivantotyyppien määrittelyt ja tuentatarpeen määrittelyt
– materiaaliluetteloiden laadinta tarjouspyyntöjä varten
– sähköä vaativien laitteiden sähkön saannin  (sopimukset, liittymät ja kaapelireitit)

6. Lupa-asioiden hoitaminen
– toiminta-alueen hakeminen ja hyväksyttäminen
– johto-alueiden selvitys ja toimintalupien hakeminen sekä raportointi
– vesistörakentamisessa tarvittavien lupien selvittäminen, hakeminen ja raportointi
– tiestöjen alituksissa, tiehallinnon lupamenettelystä huolehtiminen
– mahdollisesti tarvittavien ympäristölupien selvittäminen, lupahakemusten laadinta

7. Rakennuttaminen ja valvonta
– työmaavalvonta
– työmaapäiväkirjan sekä työmaakokouksien pitäminen
– viranomaistarkastuksista huolehtiminen
– painekokeiden järjestäminen / painekokeiden valvonta

8. Käyttööotto ja lopputarkastukset
– käyttöönottotarkastukset ja niistä raportointi
– loppupiirustuksien tarkastus ja hyväksyminen
– käyttöönottodokumentoinnin tarkastus sekä tarvittaessa täydentäminen

Annamme mielellämme tarjouksen vesiosuuskuntanne perustamisesta ja toimintaan saattamisesta.