Vesihuollon erityistilanteisiin varautuminen on osa vesihuollon riskien hallintaa

Vesihuollon erityistilanteisiin varautuminen on osa vesihuollon riskien hallintaa. Vesihuoltolainsäädäntö velvoittaa vesihuoltolaitoksia varautumaan erityistilanteisiin. Tämä tarkoittaa, että on tiedostettava etukäteen mitä mahdollisia häiriö- ja erityistilanteita omaa laitosta voi uhata, ja niiden toteutuessa osataan toimia mahdollisimman tehokkaasti ja oikein. Erityistilanteisiin varautuminen ei koske ainoastaan isoja kunnallisia vesihuoltolaitoksia, vaan myös pienempiä yksiköitä, esimerkiksi vesiosuuskuntia. Laitoksen hallituksella ja toimihenkilöillä on vastuu laitoksen toiminnasta ja heidän tulee huolehtia, että kaikki voitava on tehty häiriöttömän vesihuollon takaamiseksi, ennaltaehkäisy ja varautuminen mukaan lukien.

Varautumissuunnitelma on asiakirja, joka vesihuoltopalvelujen turvaamiseksi ohjeistaa mahdollisten normaaliolojen häiriötilanteiden että poikkeusolojen erityistilanteiden toimintaan, ennaltaehkäisyyn ja käytännön varautumiseen. Häiriötilanteiden toimintaan voi olla luotuna esimerkiksi toimintakortteja, joissa on selkeät ohjeet mitä tulee tehdä, missä järjestyksessä, miten esimerkiksi tiedotus hoidetaan, mistä tarvittavia teknisiä laitteita saadaan käyttöön yms. Ennaltaehkäisyn osiossa on jo ennalta etsitty ja analysoitu kohteita ja asioita, joita muuttamalla voidaan etukäteen ehkäistä mahdollisia häisiötilanteita syntymästä tai lieventää niitä. Käytännön varautumisen piiriin kuuluu esimerkiksi tarvittavien teknisten laitteiden kartoitus ja hankinta.

Esimerkiksi desinfiointivalmius on lakisääteinen varautumiskeino, joka käytännönssä tarkoittaa, että laitoksen on kyettävä aloittamaan desinfiointi kuuden tunnin sisällä mahdollisesta talousveden saastumisepäilystä. Käytännössä on oltava olemassa desinfiointilaitteet, joko omat tai lainattavat/vuokrattavat, kemikaalin saatavuus on varmistettu, desinfiointikemikaalin syöttöyhteet ovat valmiina, asennettuina ja lisäksi henkilökunta on kouluttautunut tietotaidollisesti ja käytännön tasolla suorittamaan desinfiointeja.

Suomen Vesi-isännöinti tarjoaa asiakirjojen laadintapalvelua, joka voi sisältää esimerkiksi vesihuoltolaitoksen riskitarkastelun ja varautumissuunnitelman laadinnan, sisältäen myös mm. desinfiointisuunnitelman. Tämä palvelu on suosittu esimerkiksi vesiosuuskuntien parissa.

Lisätietoa
Simo Heininen
toimitusjohtaja
puhelin 040 5673 956
simo.heininen@puhdasvesi.fi