Tilintarkastus

Tilintarkastus voidaan myös kytkeä osaksi vesi-isännöitsijän palveluja.

Vesihuoltoalan toimijan tulee laatia tilinpäätöksen rinnalle toimintakertomus, jossa esitetään vesihuoltolaitoksen tehokkuutta, laatua, kannattavuutta ja hintatasoa kuvaavia tunnuslukuja.