Kirjanpito

Kirjanpito voidaan nykyaikaisilla järjestelmillä hoitaa sähköisesti, ilman että kuitteja on kuljetettava edestakaisin hyväksyjien ja kirjanpitotoimiston välillä. Sähköisellä kirjanpidolla säästetään aikaa, vaivaa ja kustannuksia.

Vesihuoltoalan toimijalle on eduksi käyttää kirjanpitäjänä vesialan ammattilaista, koska alan toimintoja säätelee oma lainsäädäntönsä, joka antaa ominaisia velvoitteita toimijoille, myös kirjanpitoon ja tilintarkastukseen liittyen. Mm. vesihuoltolainsäädännön muutos syyskuussa 2014 tuo vesihuoltolaitosten toimintoihin muutoksia. Tilinpäätöksen rinnalle tulee laatia toimintakertomus, jossa esitetään vesihuoltolaitoksen tehokkuutta, laatua, kannattavuutta ja hintatasoa kuvaavia tunnuslukuja.