Hallinnointi

Vesihuoltolaitosten hallinnointi pitää sisällään monia tärkeitä asioita.

Velvollisuuksista perilläolo ja niistä huolehtiminen, talouden vakaalla pohjalla pitäminen ja ammattitaitoinen ymmärrys mm. huoltojen ja ylläpidon tärkeydestä auttavat pitämään vesihuoltotoiminnot terveellä pohjalla. Vesihuoltoalan toimijalle on eduksi käyttää hallinnon apuna tai hoitajana vesialan ammattilaista, koska alan toimintoja säätelee oma lainsäädäntönsä, joka antaa ominaisia velvoitteita toimijoille. Vesihuoltolaitosten toiminta tulee olla riittävän läpinäkyvää, maksujen määräytymisperusteet selvillä, maksuissa huomioitu myös velvoite kattaa laitoksen kulut niillä, huomioiden myös tulevien vuosien saneeraustarpeet.

Vesi-isännöitsijä voi toimia vesihuoltolaitoksen apuna, toimia toimitusjohtajana tai hoitaa esimerkiksi vesiosuuskunnassa koko hallinnoinnin, jolloin vesiosuuskunnan hallituksen harteilla ei ole raskasta taakkaa kannettavana.

Vesi-isännöitsijä auttaa myös lakisääteisten asiakirjojen, kuten varautumissuunnitelma ja valvontatutkimusohjalma, laadinnassa. Lue lisää vesihuollon erityistilanteisiin varautumisesta ja talousvettä toimittavan laitoksen valvontatutkimusohjelmasta.

Huolehdimme uuden vesihuoltolaitoksen tai vesiosuuskunnan perustamisesta vuosien kokemuksella. Lue lisää.