Allasvesijärjestelmien vesi-isännöinti

Uima-allasyksiköiden ammattimainen hallinnointi vaatii vesiteknistä osaamista sekä tietoa vesikemiasta.

Pätevä vesi-isännöitsijä tuntee allasvesilainsäädännön velvoitteet sekä pystyy vesinäytteiden avulla tarvittaessa tulkisemaan esimerkiksi ylläpidon toimenpiteiden tarpeita.
Vesi-isännöitsijän on huomioitava myös allasvesijärjestelmään liittyvät taloudelliset sekä henkilöresurssitarpeet ja toimittava suunnitelmallisesti allasvesiyksikön ylläpidon eduksi.

Allasyksiköstä vastaavalle hotellille saattaa olla jopa taloudellisesti perusteltua käyttää käyttää hallinnon apuna vesialan ammattilaista, koska silloin käytettävissä olevat taloudelliset ja henkilöresurssit käytetään kohteissa harkiten ja mahdollisimman tehokkaasti.