Selvitämme toimintahäiriöt tiedonkeruujärjestelmällä

Tiedonkeruujärjestelmällämme olemme selvittäneet ja ratkaisseet monia vedenpuhdistusjärjestelmien toimintahäiriöitä. Tiedonkeruujärjestelmämme koostuu useista veden laatua mittaavista ja analysoivista kenttälähettimistä, kenttämittausyksiköstä sekä kannettavasta tietokoneesta.

Suuret virtaushäiriöt selville

SH_35

Oheisessa kuvassa tiedonkeruujärjestelmä on kytketty mittaamaan ja rekisteröimään keskussairaalan juomavesiverkossa tapahtuvaa toimintahäiriötä. Mittatiedot voidaan tarvittaessa rekisteröidä jopa 1 sekunnin tarkkuudella.

tiedonkeruutulos_01

Turhat laiterikot kuriin

tiedonkeruu_03_small

Asiakkaan käänteisosmoosilaitteissa oleva erikoispumppu rikkoontui useasti vuoden aikana. Pumppu jouduttiin lähettämään aina tehtaalle kunnostettavaksi, koska Suomessa ei ollut erikoispumppuun soveltuvaa huoltolaitteistoa. Prosessihäiriö selvitettiin mittaamalla tiedonkeruujärjestelmällä korkeapainepumpun imu- ja painetilan muutoksia sekunnin tarkkuudella. Pumpun vaurioitumisen syyksi selvisi mittaustulosten perusteella pumppua ohjaavassa logiikassa ollut ohjelmointivika, joka ohjasi käynnistys- ja pysäytysvaiheessa pumppua virheellisesti.  Tiedonkeruupalvelu säästi vuodessa yli 6.000 EUR kunnossapitokuluja !

Vapaan kloorin mittauslaitteissa on eroja

vapaan kloorin mittaus_small

Uimahallin allasveden virheellinen klooripitoisuus voi johtua vajaavaisesti toimivasta vapaan kloorinmittausjärjestelmästä. Tiedonkeruujärjestelmällä voidaan valvoa uima-allasveden klooripitoisuutta tarkennetusti useamman vuorokauden ajan ja selvittää syy allasveden heikkoon laatuun.

Vuokra-antureita tarjolla

Joskus asiakkaan vedenkäsittelyprosessissa ei ole riittävästi mitta-antureita toimintahäiriöiden selvittämiseen. Vuokra-anturipalvelussamme on tarjolla useimpia vedenlaatuun tai määrään liittyviä antureita ja mittainstrumentteja.

Vuokra-antureita:

  • painelähettimet
  • virtauslähettimet (myös erityisen pienille virtausmäärille esim. 200 ml/min)
  • lämpötilalähettimet
  • pH-mittarit
  • vapaan kloorin mittarit