Ovaport-verkkopalvelu

Ovaport on e-water.fi -palvelun keskeisin osa. Se on pilvipalvelupohjainen ohjelmisto, jota käytetään internet-selaimella. Verkkopalveluun pääset kirjautumaan omilla käyttäjätunnuksillasi suoraan tämä sivuston yläreunan Kirjaudu-linkistä.

Ominaisuudet

Tiedonkeruusovelluksen rakentaminen

Ovaport-verkkopalveluun voidaan joustavasti rakentaa ja kuvata tiedonkeruuympäristö käyttäen kolmiportaista rakennetta: kohde, mittauspiste ja mittauskanava. Jokaiselle näistä voidaan lisäksi määritellä runsaasti yksityiskohtia, kuten hälytysrajat, osoitetietoja tai toimintaohjeita poikkeustilanteiden varalle.

Tietojen kerääminen ja tallentaminen

Kerätyt mittaustiedot tallennetaan Ovaport-palvelun mittauskanaville ja säilytetään vähintään sovitun ajan. Tietoja säilytetään konesaliympäristössä olevilla palvelimilla ja tiedot varmuuskopioidaan päivittäin toisella paikkakunnalla sijaitsevaan konesaliin.

Tietojen tarkastelu

Kerättyjä tietoja voidaan selata ja tarkastella monipuolisesti koko siltä ajalta, jolta tietoja on tallessa. Tarkastelujaksoa on mahdollistaa säätää 3 tunnista useisiin kuukausiin. Hälytykset ja tehtävät näkyvät erillisinä listoinaan.

Tietojen raportointi

Kerätyt tiedot voidaan raportoida halutulta ajanjaksolta. Raportteja on useita erilaisia ja niitä voidaan räätälöidä tarpeen mukaan. Raportit ovat saatavilla PDF- ja Excel-muodoissa. Tyypillisiä esimerkkejä:
– poikkeamaraportti, joka kokoaa yhteen kaikki hälytykset ja tehtävät eli kaikki tavallisuudesta poikkeavat tapahtumat.
– kuukausiyhteenveto esim. virtausmääristä, pH-, kloori- ja sameusmittauksista ja käyttötarkkailun manuaalimittausten tuonti samalle käyrälle online tiedon kanssa.

Hälytykset

Hälytykset ja niiden määrä näkyvät selkeästi Ovaport-palvelun käyttöliittymässä, mutta hälytykset voidaan lähettää myös tekstiviestinä ja/tai sähköpostina. Hälytyspäivystysvuorot ja viestien vastaanottajat ovat joustavasti muokattavissa.

Ova_kaavio2_335