Mittauslähettimet

e-water.fi -palvelun avulla voidaan mitata lähes mitä tahansa suureita. Tarjoamme laajan valikoiman erilaisia mittauslähettimiä eri suureita ja käyttöympäristöjä varten.

Veden laadun ja virtausten suureet

Vedenkäsittelyjärjestelmän vesien virtausten ja eri kohdepisteistä veden laadun mittaukset onnistuvat sopivan lähettimen ja anturin yhdistelmällä. Näitä tarkoituksia varten saatavilla on monia lähetinmalleja ja erittäin laaja valikoima erilaisia antureita.

Sähköiset suureet

Mittauslähetinmalleja löytyy myös yleisimmille sähköisille suureille, kuten jännite, virta ja resistanssi.

Ilman lämpötila ja kosteus

Lämpötilan mittaus on yksi yleisimpiä mittaustehtäviä. Ilman lämpötilan ja suhteellisen kosteuden mittaamiseen löytyy useita eri lähetinmalleja.

Lämpötilan mittaukset nesteistä ja kiinteistä aineista

Lämpötilojen mittaaminen onnistuu myös nesteistä ja kiinteistä aineista sopivan lähettimen ja anturin yhdistelmällä. Näitä tarkoituksia varten saatavilla on monia lähetinmalleja ja erittäin laaja valikoima lämpötila-antureita.

Kaasut

Vuoden 2015 aikana saataville on tulossa lähetinmallit myös hiilidioksidin (CO2) ja haihtuvien orgaanisten yhdisteiden (VOC) pitoisuuksien mittaamiseen ilmasta.