e-water.fi -palvelu

e-water.fi -etävalvonta- ja tiedonkeruupalvelu räätälöidään aina tarpeen mukaan, joten se soveltuu hyvin niin vesihuoltolaitoksille, uimahalleille, kylpylöille, vesiosuuskunnille ja muille vedenkäsittely-yksiköille aina teollisuuden vedenkäsittelyjärjestelmiin saakka. Asiakas voi valita juuri omaan vedenkäsittelyynsä sopivat palveluosiot. Puhdasvesi Yhtiöt auttaa asiantuntijana määrittelemään kanssanne oikean kokonaisuuden.

Kokoamme e-water.fi -palvelupakettiin asiakkaan toimintaympäristön kannalta tarpeelliset palvelut. Palveluun voi sisällyttää kaikki vedenkäsittelyjärjestelmien tarvitsemat osiot: mm. käyttötarkkailutoimien ohjauksen ja dokumentoinnin, vedenlaatuparametrien online- ja offlinemittaukset, käyttötoimenpide- ja huoltomuistutukset kuittauksineen, hälytykset tekstiviesteinä/sähköpostina sekä laajan raportointiympäristön, jota voidaan jopa hyödyntää raportointikanavana valvontaviranomaisen suuntaan.

Palveluosioita
– Etävalvonta pilvipalveluna, käytettävissä selainpohjaisesti internetyhteyden kautta mistä ja milloin vain
– Laitteistot: käsipääte lisälaitteineen valmiiksi ohjelmoituna ja ylläpidettynä
– Onlinemittaukset mm. virtaukset, lämpötila, pH, kloorit yms. etävalvotaan pilvipalvelussa.
– Mittaukset tallentuvat verkkopalveluun, ja mm. trendikäyrien avulla voidaan esim. seurata pitkänajan vedenlaadullisia tapahtumia.
– Hälytykset tekstiviestinä tai sähköpostina operoijalle, päivystäjälle tai muulle tarvittavalle taholle
– Etäpäivystyspalvelu jatkuvana tai kausiluonteisena palveluna
– Käyttötoimenpiteiden ohjaus jakamalla käsipäätteeltä ajastettuja tehtäviä ja reaaliaikaiset toimenpiteiden kuittaukset käsipäätteen viivakoodinlukijaa hyödyntäen
– Käyttötarkkailun ohjaus jakamalla käsipäätteeltä ajastettuja tehtäviä
– Käyttötarkkailun manuaalimittaukset eli ns. offlinemittaukset ja tulosten tallennus langattomasti suoraan verkkopalveluun
– Huoltotoimenpiteiden ohjaus jakamalla käsipäätteeltä ajastettuja tehtäviä ja reaaliaikaiset kuittaukset viivakoodinlukijaa hyödyntäen
– Antureiden kalibrointitarpeen seuranta ja hälytykset
– Dokumentointi pilvipalvelussa ja raportointi palveluna tai työkalu raportointiin
– Tulosten raportointi valvovalle viranomaiselle
– Valvontatutkimusohjelman ja käyttöpäiväkirjan yhdistäminen reaaliaikaisesti e-water.fi -palvelua hyödyntäväksi virtuaalidokumentiksi eli toiminnanvalvontapäiväkirjaksi
– Kemikaalitoimituspalvelu
– Muut tarvittavat palvelut

Esimerkkejä mahdollisista palvelusisällöistä

1. Pienen kunnan talousvettä toimittava vesilaitos

WP_20140122_002 – muok
– Etävalvonta ja käyttötarkkailu e-water.fi -palvelussa
– Käyttöhenkilökunnalla käsipääte, onlinemittarit yhdistetty palveluun ja palvelun käyttöoikeudet käyttöhenkilökunnalla, teknisellä johtajalla sekä katseluoikeudet terveystarkastajalla
– Hälytykset käyttöhenkilökunnalle ja tarvittaessa mm. loma-aikana Puhdasvesi-päivystykseen
– Onlinemittauksella veden virtaukset, pH, sameus, uv-indeksi
– Huoltomuistutukset
– Henkilökunnan koulutukset sekä opastus ja neuvonta, ohjeet
– Säännöllinen raportointi

2. Uimahalli

WP_20140506_019 – muok
– Etävalvonta, käyttötarkkailu ja toiminnanvalvontapäiväkirja e-water.fi -palvelussa
– Käyttöhenkilökunnalla käsipääte, onlinemittarit yhdistetty palveluun ja palvelun käyttöoikeudet käyttöhenkilökunnalla, kiinteistöpäälliköllä sekä katseluoikeudet terveystarkastajalla
– Hälytykset käyttöhenkilökunnalle ja tarvittaessa mm. loma-aikana Puhdasvesi-päivystykseen
– Onlinemittauksella allasveden virtaukset, pinnantasot, lämpötila, pH, kokonais- ja vapaa kloori, suodattimen painehäviö
– Offlinemittaukset käsipäätteen apumittauslaitteilla mm. vapaa kloori, kokonaiskloori, pintahygienia (ATP)
– Huoltomuistutukset, mm. kemikaalien (kloori, pH:n säätö) lisäykset, suodattimien vastavirtahuuhtelut
– Henkilökunnan koulutukset sekä opastus ja neuvonta, ohjeet
– Säännöllinen raportointi
– Terveystarkastajalla katseluoikeus toiminnanvalvontapäiväkirjaan
– Tulosten raportointi terveystarkastajalle

 

Lisätietoa
Simo Heininen
vedenkäsittelyn asiantuntija
puhelin 040 5673 956
simo.heininen@puhdasvesi.fi