Etävalvontapalvelut

Tarjonnassamme on etävalvontapalvelut, joihin toimitamme tarvittaessa myös tarvittavat laitteistot, ohjelmistot ja yhteydet.

Käyttämämme e-water.fi -etävalvontajärjestelmä tukeutuu pilvipalveluihin ja tuo reaaliaikaisen tiedon vesijärjestelmän tilasta järjestelmän operoijalle, päivystäjälle ja muille järjestelmän tilasta tietoa tarvitseville. Järjestelmä on rakennettu erityisesti vesialan toimijoille, ja soveltuu siten erinomaisesti erilaisten vedenkäsittelyjärjestelmien etävalvontaan.

Järjestelmään voidaan myös kytkeä mm. laitoksen käyttötarkkailu, jolloin käsilaitteella ja viivakoodeilla voidaan ohjelmoida mm. mittarinluennat, näytteenotot, kemikaalinlisäykset ym. toiminnot suoraan samaan järjestelmään.

Vesihygienian vaatimukset vesilaitoksilla ja uimahalleissa on myös huomioitu. Valvontapalvelumme on Suomen ainoa, johon voidaan integroida esimerkiksi uimahallien pintahygieniatarkkailu ja virtuaaliraportointi.

Lisätietoa
Simo Heininen
vedenkäsittelyn asiantuntija
puhelin 040 5673 956
simo.heininen@puhdasvesi.fi