Ylläpito

Tarjoamme ylläpitopalveluja kaikille vesialan toimijoille.

Ylläpitopalvelut voivat pitää sisällään säännöllisesti ja epäsäännöllisesti tehtävien ylläpitotoimien suorittamisen.

Lisätietoa
Simo Heininen
vedenkäsittelyn asiantuntija
puhelin 040 5673 956
simo.heininen@puhdasvesi.fi