KUNNOSSAPITO

Vesijärjestelmien kunnossapito on tärkeää järjestelmien ja vedenkäsittelyn toimivuuden kannalta. Jatkuva ylläpito, säännöllisesti ja tarvittaessa tehtävät huoltotoimet ja esimerkiksi laiterikon vaatimat korjaukset ovat osa vedenkäsittelyn ja vedenjohtamisen arkipäivää.

Elinkaarensa päähän tullut laitteisto tai muuttunut vedenkäsittelyn tarve  voi tarvita laajemman mittakaavan laitteisto- tai laitossaneerausta.

Esimerkiksi talousvettä toimittavalla laitoksella tai vesijohtoverkostossa sattuva saastumistapaus tai uima-altaan saastumistapaus voi tarvita erityisen tehokasta desinfiointia.

Suomen Puhdasvesi Yhtiöt Oy tarjoaa asiantuntevia palveluja näihin ja moniin muihin kunnossapidon tehtäviin.