Vesiosuuskuntakurssit

Järjestämme vesiosuuskunnille ja vesiyhtymille suunnattuja koulutuksia ajankohtaisista aiheista, yhteistyössä Suomen Vesiosuuskuntien Liitto ry:n kanssa. SVOK ry:n Useimmat koulutukset on järjestettu ilta-aikaan lyhytkoulutuksena, jolloin vesiosuuskuntien edustjilla on peemmat edellytykset osallistua. Koulutuksia järjestää Suomen Vesiosuuskuntien liitto ry:n kanssa.

Koulutustarjonnastamme löytyy mm.

Vesihuoltolainsäädäntö vesiosuuskunnille (ilta)

Vesihuoltolakia, maankäyttö- ja rakennuslakia ja terveydensuojelulain alaista talousvesiasetusta on päivitetty vesihuollon toimintoja koskien. Muutokset tulivat voimaan 1.9.2014.
Mitä nämä muutokset käytännössä vesiosuuskunnille tarkoittavat ja mitä muutoksia toimintoihin tulee? Näihin kysymyksiin on selvilläolovelvollisuudestaan huolehtiville osuuskunnille tarjolla oiva tietopaketti. Vesihuoltolainsäädäntö vesiosuuskunnille -koulutusillassa käydään läpi vesiosuuskuntien kannalta tärkeimmät pykälämuutokset ja toimintoihin tulevat muutokset ja vaatimukset. Koulutuksessa käydään läpi mm. Vesihuoltolainsäädännön tärkeimmät uudistetut pykälät vesiosuuskuntien ja -yhtymien kannalta ja käytännön vaikutukset eri toimintoihin: ylläpitoon, riskienhallintaan, taloudenpitoon, liittymäasioihin yms.

Vesiosuuskuntien velvoitteet hallintaan (ilta)

Koulutuksessa annetaan lisätietoa talousvettä toimittavia vesiosuuskuntia ja vesiyhtymiä koskevista velvoitteista ja vastuista. Tietyt kriteerit täyttäessään nämä tahot luetaan virallisiksi vesihuoltolaitoksiksi, joita koskettavat mm. vesihuoltolainsäädännön ja terveydensuojelulainsäädännön pykälät samalla tavalla kuin kunnallisiakin laitoksia. Koulutuksessa käydään läpi mitä terveydensuojelulaki velvoittaa vesiosuuskunnilta, riskienhallintaa vesiosuuskunnissa ja uuden vesihuoltolainsäädännön vaikutuksia vesiosuuskuntiin ja -yhtymiin.

Vesiosuuskunnan järjestäytyminen ja perustaminen (1 pv)
Vesiosuuskunnan toiminnan käynnistäminen ja rakennuttaminen (1 pv)
Vesiosuuskuntien talous, hallinnointi ja isännöinti (1 pv)
Vesiosuuskuntien huolto- ja ylläpitotoiminnot (1 pv)
Vesiosuuskuntien erityistilanteet, laatu ja riskienhallinta (1 pv)

Koulutuskalenteri                        Ilmoittaudu tästä

Lisätietoa
Suomen Vesikoulutus
044 7482 095
etunimi.sukunimi@puhdasvesi.fi