Teollisuuden ja elintarviketuotannon vesikurssit

Teollisuuden ja elintarviketuotannon tarpeisiin tuotamme erilaisia koulutuksia.
Koulutuskalenteri                        Ilmoittaudu tästä

Teollisuuden vedenhankinta ja muuttunut vesihuoltolainsäädäntö (1 pv)

Aina talousvedelle laissa asetetut vaatimukset ja suositukset eivät ole samat, joita teollisuus haluaa ja tarvitsee omalle käyttövedelleen. Teollisuudelle erilaisine prosesseineen saattaa aiheutua suuriakin ongelmia, jos käyttöveden laatu ei ole kohdallaan. Mitä teollisuus voi vaatia vesijohtovedeltä ja miten asioihin voidaan vaikuttaa.

Vesihuoltolain ja vuonna 2021 voimaan astuneen juomavesidirektiivin velvoitteiden soveltaminen teollisuuden saralle ei ole yksiselitteistä.

Uudistetut vesihuoltolainsäädännön sekä juomavesidirektiivin voimaan tulo vaikuttavat oleellisesti myös teollisuuden vedenhankintaan ja talousvettä toimittavien laitosten kanssa tehtäviin tukkuvesisopimuksiin.

Koulutus antaa lisätietoa ja hyviä työkaluja teollisuuden vesiasioihin liittyen.

Tukkuvesisopimukset ja niiden merkitys (1 pv)
Vesihuoltolaisäädännön suoran soveltamisen ulkopuolelle jäävät muut toiminnot kuin asutus ja asutuksen kaltainen yhdyskuntarakenne.

Teollisuuslaitokset eivät useinkaan veden/jäteveden määrällisen ja/tai laadullisen tarpeen vuoksi ole asutukseen verrattavia vesihuoltolaitoksen asiakkaita. Tällöin ainoa oikea tapa varmistaa vedenhankinnan ja jätevesien toimittamisen ehdot ja vastuut on laatia vesihuoltolaitoksen kanssa tukkuvesisopimus. Siinä sovitaan kaikista teollisuuslaitokselle tärkeistä vesiasioista ja myös vastuista ja esimerkiksi mahdollisesti tarvittavien teknisten lisälaitteiden hankinnasta ja ylläpidosta, kuka vastaa teollisuuslaitokselle tärkeän parametrin kuten sameuden seurannasta ja miten hoidetaan mahdollisten vedenkulutuspiikkien haittavaikutusten estäminen.

Koulutus antaa hyvät eväät lähteä vesihuoltolaitoksen kanssa neuvottelemaan tukkuvesisopimuksesta, liittyen tukkuvesisopimuksen laadintaan tai päivitykseen.

Maatilan vesihuollon varmistaminen (0,5 pv)
Maito- ja karjatiloilla hyvälaatuinen talousvesi ja jatkuva veden saanti ovat elintärkeitä asioita. Tiloilla käytetään huomattavia määriä vettä ja vettä on oltava keskeytyksettä saatavilla.

Osa tiloista on liittynyt vesihuoltolaitoksen tai vesiosuuskunnan talousvesiverkostoon ja osalla on omat kaivot käytössä. Tilat käyttävät huomattavia vesimääriä ja veden jakelussa tapahtuneet katkokset aiheuttavta mittavia ongelmia.

Lisäksi vedenlaadulla saattaa olla yllättäviäkin merkityksiä esimerkiksi karjan terveyteen, tuotannon laatuun ja hygieenisyyteen. Koulutuksessa käydään läpi tärkeimmät asiat jotka tilallisten tilisi omasta vesihuollostaan ja vedenlaadustaan tietää ja huomioida. Lisäksi käydään läpi häiriötilanteisiin varautumista sekä vesihuoltolaitoksen/vesiosuuskuntien velvollisuuksia asiakkaitaan kohtaan eli rajapinta mistä asioita tilojen on itse vastattava ja mistä vastaa palvelun tuottaja. Alkutuottajan on yleensä perusteltua tehdä erillissopimus talousvettä toimittavan laitoksen kanssa esimerkiksi mahdollisista korvauskäytännöistä sekä väliaikaisen veden jakelun tuottamisesta.

Koulutus antaa tiloille valmiuden varmistaa oman vesihuoltonsa toimivuus.

Koulutuskalenteri                        Ilmoittaudu tästä

Lisätietoa
Suomen Vesikoulutus
044 7482 095
etunimi.sukunimi@puhdasvesi.fi