Legionella – kurssit

Järjestämme useita Legionellaan liittyviä koulutuksia eri kohderyhmille.

Koulutustarjonnastamme löytyy mm.

Legionella- koulutus hotellien ja majoitusliikkeiden esimiehille ja johtajille – verkkokoulutus (LEG01w)

Koulutuksessa käydään läpi seuraavia asiakokonaisuuksia:

– Mitä legioonalaistauti on?
– Missä riskialueet ovat hotelleissa ja majoitusliikeissä?
– Mitä voin johtajana tehdä, jotta legioonalaistauti ei tartu vieraisiini?
– Ketkä organisaatiossani ovat tärkeässä roolissa legionellan torjuntatyössä
– Riskin pienentämisen vaiheet ja niissä onnistuminen
– Käytännön kokemuksia Legionellan torjuntatyöstä

Legionellan hallinta uimahalleissa ja kylpylöissä – verkkokoulutus (LEG02w)

Koulutuksessa keskitytään erityisesti uimahalleissa ja kylpylöissä allasvesijärjestelmien kautta syntyneeseen kohonneeseen legionella riskiin, riskien kartoittamiseen sekä riskien alentamiseen liittyviin teknisiin ja analyyttisiin keinoihin.

Legionellan riskit sairaaloiden talousvesi- ja erikoisvesijärjestelmissä – verkkokoulutus (LEG03w)

Sairaaloissa Legionellan riskit sairastuttaa potilaita on olemassa. Koulutuksessa perehdytetään sairaalan henkilökuntaa tunnistamaan erityisesti sairaalaolosuhteissa muodostuvia Legionalla riskejä sekä torjumaan niitä. Koulutuksessa käydään läpi myös sairaaloissa käytettävien erikoisvesijärjestelmien ja ilmanvaihdon kostutuksen kautta muodostuvia Legionellan riskejä.

Legionella Prevention Card – lähikoulutus (2pv) (LEGCARD)
Koulutukseen osallistuva henkilö saa detaljitason koulutuksen ja perehdytyksen esimiesasemassa tapahtuvaan Legionellan riskien arviointiin ja Legionellan torjuntaan. Legionella Prevention of Finland myöntää 3 vuotta voimassa olevan Legionella Prevention Card-kortin koulutukseen liittyvän kirjallisen kokeen hyväksytysti suorittaneille. Legionella Prevention Card on osoitus laaja-alaisesta osaamisesta Legionellan riskien arvioinnissa ja torjunnassa.

Koulutuskalenteri                        Ilmoittaudu tästä

Lisätietoa
Suomen Vesikoulutus
044 7482 095
etunimi.sukunimi@puhdasvesi.fi