KORONATIEDOTE

Suomen Puhdasvesi Yhtiöt Oy:n Tiedote 16.3.2020 8:00

Maailman terveysjärjestö WHO julisti koronavirusepidemian pandemiaksi 11.3.2020. Jotta yhteiskunnan perustoiminnot voidaan ylläpitää myös koronaviruksen aiheuttaman epidemian mahdollisesti laajentuessa, on tärkeää turvata vesihuollon toimintavarmuus. Tämän hetkisen tiedon mukaan koronaviruksen leviämistä talousveden välityksellä ei pidetä todennäköisenä eikä viruksesta arvioida aiheutuvan erityistä riskiä jätevedenpuhdistamolla työskenteleville. Allasvesiyksiköissä on suoritettava yksikkökohtainen riskiarviointi, jonka perusteella allasvesiyksiköissä on suoritettava ennakkoon laaditun varautumissuunnitelman mukaiset toimenpiteet.

Maa- ja metsätalousministeriö sekä sosiaali- ja terveysministeriö ovat antaneet 13.3.2020 17:07 vesihuoltolaitoksille ja niitä valvoville kunnan terveydensuojeluviranomaisille ja elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksille koronaviruksen vuoksi suositukset vesihuoltopalveluiden turvaamiseksi. Suomen Puhdasvesi Yhtiöt Oy pyrkii kaikissa toiminnoissaan noudattamaan näitä ohjeita.

13.3.2020 julkaistut viranomaisohjeet vaikuttavat Suomen Puhdasvesi Yhtiöt Oy:n toimintaan seuraavasti:

Suomen Vesikoulutus:
– Suomen Vesikoulutuksen kaikki perinteisesti tuotetut lähikoulutustilaisuudet siirretään maalis-toukokuun 2020 osalta pidettäväksi myöhemmin. Koulutussihteerimme toimittaa uusien koulutuspäivien tiedot jo tilaisuuksiin ilmoittautuneille
– Suomen Vesikoulutuksen virtuaalisen koulutusympäristön käyttöönottoa aikaistetaan
– Sosiaali-ja terveysministeriölle tehdään ehdotus, että lakisääteiset vesityökortti-testauksen voitaisiin järjestää jatkossa täysin sähköisesti.

Suomen Vesi-isännöinti:
– työskentelyssä pyritään suosimaan asiointia sähköisten järjestelmien kautta ja välttämään suoria asiakaskontakteja jos se on asioiden hoidon kannalta mahdollista
– ei kiireelliset kokouksen ja tilaisuudet perutaan tai siirretään

Huolto- ja Päivystys sekä Desinfiointivalmius:
– mahdollisuuksien mukaan parannetaan vesilaitosten ja vesiosuuskuntien erityistilanne- ja desinfiointivalmiutta

Toimenpiteet astuvat voimaan välittömästi. Asiasta tiedotetaan , kun vesihuoltoalan viranomaiset päivittävät omat ohjeensa ja tiedotteensa.


Lisätietoja antavat tarvittaessa sähköpostilla:

Suomen Vesikoulutus, koulutussihteeri Heidi Kotilainen, koulutus@puhdasvesi.fi
Suomen Vesi-isännöinti, vesi-isännöitsijä Anu Heininen, anu.heininen@puhdasvesi.fi
Desinfiointivalmius ja projektit: toimitusjohtaja Simo Heininen, simo.heininen@puhdasvesi.fi


Lisätietoa :
Maa- ja metsätalousministeriö Sosiaali- ja terveysministeriö 13.3.2020 17.07