Vedenkäsittelyn optimointi

Tarjoamme palveluna vedenkäsittelyn optimointia.

Kun vedenlaadun vaatimukset eivät täyty, raja-arvot ylittyvät tai vedenkäsittelyä muusta syystä halutaan parantaa, voimme opimoida vedenkäsittelyn. Optimointi voi pitää sisällään nykyisen käsittelyn ajoparametrien optimoinnin, käsittelyprosessin lisäämisen nykyiseen käsittelyyn tai tietyn käsittelyprosessin vaihtamisen parempaan.

WP_20140321_007 (640x359)

Lisätietoa
Simo Heininen
vedenkäsittelyn asiantuntija
puhelin 040 5673 956
simo.heininen@puhdasvesi.fi